iagttagelser.dk

Bogen

Iagttagelser

Artiklerne på denne side er hentet fra bogen "Iagttagelser", udgivet april 2014 af

undertegnede.

Forordet til bogen lyder:

Artiklerne i denne bog er skrevet over flere år og under skiftende omstændigheder. Det har blandt andet medført, at indholdet i enkelte af artiklerne overlapper hinanden.

For alle artikler gælder, at de er skrevet i troen på,

at hele Bibelen er Guds ord, og at Gud Herren er verdens skaber, opretholder og dommer, og at

Jesus Kristus, den korsfæstede og opstandne, er Guds enbårne søn og verdens frelser.


Vejledning:

Klik på en af artiklerne for at læse den i PDF-format. Når artiklen er fremme, kan den downloades ved at højreklikke på teksten.

God læselyst.


Leif Sig Jensen

Leif Sig Jensen               misse.leif@email.dk               +45 41980947